Godin, B. „O początkach Bibliometrii”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, t. 49, nr 1(49), czerwiec 2017, s. 19-46, doi:10.14746/nisw.2017.1.1.