Ostrowicka, H., i J. Spychalska-Stasiak. „Uodpowiedzialnianie Akademii – Formacje Wiedzy I władza Parametryzacji W Dyskursie Akademickim”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, T. 49, nr 1(49), czerwiec 2017, s. 105-32, doi:10.14746/nisw.2017.1.6.