Wróblewska, Marta Natalia. „Ewaluacja «wpływu społecznego»? Nie naśladujcie Brytyjczyków! Wywiad Z Davidem Sweeneyem, Dyrektorem Higher Education Funding for England (HEFCE) Do Spraw Badań, Edukacji I Transferu Wiedzy”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, t. 49, nr 1(49), czerwiec 2017, s. 157-66, doi:10.14746/nisw.2017.1.8.