Wróblewska, M. N. „Ewaluacja «wpływu społecznego» Nauki. Przykład REF 2014 a Kontekst Polski”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, T. 49, nr 1(49), czerwiec 2017, s. 79-104, doi:10.14746/nisw.2017.1.5.