Zawadzki, M. „Między Neoliberalizmem a Feudalizmem. Godność młodych naukowców W kontekście Transformacji Polskiego Uniwersytetu”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, T. 49, nr 1(49), czerwiec 2017, s. 133-54, doi:10.14746/nisw.2017.1.7.