Szmidt, J. „Dyskusja Przed Narodowym Kongresem Nauki – Refleksje”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, nr 2(50), wrzesień 2017, s. 315-31, doi:10.14746/nisw.2017.2.18.