Jajszczyk, A. „Szkolnictwo wyższe – Potrzeba całościowej Reformy”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, nr 2(50), wrzesień 2017, s. 77-90, doi:10.14746/nisw.2017.2.3.