Woźnicki, J. „Postulat Selektywnego Charakteru Deregulacji W Szkolnictwie wyższym”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, nr 2(50), wrzesień 2017, s. 91-105, doi:10.14746/nisw.2017.2.4.