Mikołajczyk, B., i R. Naskręcki. „Szkoły Doktorskie I Ich Rola W kształceniu doktorantów”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, nr 2(50), wrzesień 2017, s. 107-26, doi:10.14746/nisw.2017.2.5.