Brzeziński, J. M. „O Poprawianiu (ale Też I O Psuciu) Systemu Przeprowadzania awansów Naukowych W Polsce W Latach 1990-2017”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, nr 2(50), wrzesień 2017, s. 147-72, doi:10.14746/nisw.2017.2.7.