Świrek, Krzysztof. „Trzy końce Ideologii – najważniejsze Dwudziestowieczne ujęcia Problemu”. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, no. 1(41) (styczeń 1, 2013): 43-55. Udostępniono styczeń 18, 2021. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/1654.