Niedbalski, Jakub. „Komputerowe Wspomaganie Analizy Danych jakościowych (CAQDAS) W Projektowaniu I Prowadzeniu Badań”. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, no. 1(41) (styczeń 1, 2013): 185-202. Udostępniono styczeń 20, 2021. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/1664.