Szuwarzyński, Andrzej. „Ocena efektywności Procesu Dyplomowania Na Studiach Pierwszego Stopnia W Polskich Publicznych Uczelniach Technicznych”. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, no. 2(52) (grudzień 21, 2018): 85–111. Udostępniono wrzesień 22, 2023. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/17063.