Czerniawska, Dominika, Wojciech Fenrich, i Michał Bojanowski. „Aktorzy, Relacje I Sieci – O współpracy Naukowej Nie Bibliometrycznie”. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, no. 1-2(53-54) (luty 26, 2020): 107–133. Udostępniono wrzesień 25, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/21927.