Antonowicz, Dominik, Catrina Sin, i Jannecke Wiers-Jenssen. „Pozyskiwanie studentów Zagranicznych Do Uczelni krajów półperyferyjnych. Badanie porównawcze Norwegii, Polski I Portugalii”. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, no. 1-2(53-54) (grudzień 1, 2019): 155–181. Udostępniono wrzesień 26, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/21932.