Kulczycki, Emanuel, Ewa A. Rozkosz, i Aneta Drabek. „Umiędzynarodowienie Polskich Czasopism W Naukach społecznych I Humanistycznych – Transformacyjna Rola Systemu Ewaluacji Nauki”. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, no. 1-2(53-54) (grudzień 1, 2019): 331–357. Udostępniono wrzesień 29, 2023. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/21949.