Dąbrowa-Szefler, Małgorzata. „OECD; Szkolnictwo wyższe; zarządzanie Szkolnictwem wyższym; Finansowanie Szkolnictwa wyższego; Internacjonalizacja Szkolnictwa wyższego; Kariera Naukowa; Nauczyciele Akademiccy”. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, no. 1(33) (styczeń 1, 2009): 56-78. Udostępniono październik 1, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3102.