Dziedziczak-Foltyn, Agnieszka, i Kazimierz Musiał. „Kontrolować Czy nadzorować? Modelowanie Polskiej Polityki Szkolnictwa wyższego Z Punktu Widzenia Nordyckiej Utopii”. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, no. 2(34) (styczeń 1, 2009): 102–128. Udostępniono kwiecień 17, 2024. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3172.