Allemann-Ghionda, Cristina. „Reforma Szkolnictwa wyższego W Niemczech: Akademickie przedsiębiorstwo W Budowie”. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, no. 1-2(35-36) (styczeń 1, 2010): 125–142. Udostępniono wrzesień 29, 2023. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3198.