Błesznowski, Bartłomiej, i Michał Bujalski. „Polityka Edukacyjna Jako Polityka Prawdy W społeczeństwie Ponowoczesnym”. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, no. 1-2(35-36) (styczeń 1, 2010): 160-171. Udostępniono październik 1, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3202.