Drogosz-Zabłocka, Elżbieta, i Barbara Minkiewicz. „Potencjalne Kwalifikacje absolwentów Uczelni Warszawy I Mazowsza”. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, no. 1-2(35-36) (styczeń 1, 2010): 224-249. Udostępniono styczeń 15, 2021. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3208.