Antonowicz, Dominik, Magdalena Krawczyk-Radwan, i Dominika Walczak. „Rola Marki Dyplomu W Perspektywie niżu Demograficznego W Polsce (2010—2020)”. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, no. 1(37) (styczeń 1, 2011): 87-105. Udostępniono styczeń 20, 2021. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3230.