Zamojska, Dorota. „Cezaria Anna Baudouin De Courtenay- -Vasmer-Ehrenkreutz-Jędrzejewiczowa (1885-1967)”. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, no. 2(38) (styczeń 1, 2011): 15-25. Udostępniono styczeń 18, 2021. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3245.