Gałkowski, Adam. „Kobiety W Sferze B+R W Polsce Na przykładzie Nauk ścisłych I Technicznych. Wybrane Zagadnienia”. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, no. 2(38) (styczeń 1, 2011): 48-55. Udostępniono styczeń 18, 2021. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3248.