Maxwell, Nicholas. „Od Wiedzy Do Mądrości: Czas Na Akademicką Rewolucję”. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, no. 2(38) (styczeń 1, 2011): 67-87. Udostępniono styczeń 18, 2021. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3250.