Nicewicz, Ewa. „Alma Larea - włoskie doświadczenie W Badaniu Losu absolwentów”. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, no. 2(38) (styczeń 1, 2011): 168-178. Udostępniono styczeń 26, 2021. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3256.