Drogosz-Zabłocka, Elżbieta, i Barbara Minkiewicz. „Jakie Kwalifikacje I Kompetencje absolwentów szkól wyższych Są Nam Potrzebne? Wywiady Z Pracodawcami Mazowsza”. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, no. 1(39) (styczeń 1, 2012): 55–80. Udostępniono lipiec 20, 2024. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3271.