Zarzecki, Marcin. „Szkoły wyższe Mazowsza W Kreowaniu Gospodarki Opartej Na Wiedzy (GOW)”. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, no. 1(39) (styczeń 1, 2012): 81–94. Udostępniono lipiec 18, 2024. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3272.