Olczak, Małgorzata. „Kreatywność Nauczyciela Akademickiego (na Podstawie Idei innowacyjności Romana Schulza)”. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, no. 1(39) (styczeń 1, 2012): 162–172. Udostępniono lipiec 18, 2024. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3280.