Bykowski, Paweł, Marta Szeluga-Romańska, Michał Tomczak, i Paweł Ziemiański. „Absolwent Uczelni Technicznej Na Rynku Pracy - Na przykładzie Badań absolwentów Politechniki Gdańskiej Z Rocznika 2010”. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, no. 1(39) (styczeń 1, 2012): 182–193. Udostępniono lipiec 16, 2024. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3282.