Badań Naukowych, Komitet. „Założenia Polityki Naukowej I Naukowo-Technicznej państwa. Cele, Priorytety, Finansowanie. Dokument rządowy przyjęty Przez Radę Ministrów Na Posiedzeniu W Dniu 20 Lipca 1993 R”. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, no. 1(3) (styczeń 17, 2016): 5–20. Udostępniono grudzień 5, 2023. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4338.