Wnuk-Lipińska, Elżbieta, i Maria Wójcicka. „Przesłanki Budowy Systemu zewnętrznego Recenzowania jakości kształcenia W Polskich Uczelniach”. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, no. 2(6) (styczeń 20, 2016): 60–84. Udostępniono czerwiec 3, 2023. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4365.