West, Peter W.A. „Finansowanie uniwersytetów: Wyzwanie Dla decydentów”. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, no. 1(9) (styczeń 21, 2016): 64-69. Udostępniono październik 7, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4386.