Wagner, Alan. „Finansowanie Szkolnictwa wyższego: Nowe Mechanizmy, Nowe Problemy”. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, no. 1(9) (styczeń 22, 2016): 70-79. Udostępniono wrzesień 25, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4387.