Wnuk-Lipińska, Elżbieta. „Kryzys Uniwersytetu Jako Instytucji Edukacyjnej W Krajach Europy Zachodniej”. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, no. 2(10) (styczeń 22, 2016): 14–22. Udostępniono styczeń 29, 2023. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4391.