Jabłecka, Julita, Hanna Gulczyńska, i Ewa Świerzbowska-Kowalik. „Strategie Pozyskiwania I Utrzymania zasobów a Przetrwanie Oraz rozwój Organizacji Naukowych: Przykład Trzech placówek Polskiej Akademii Nauk”. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, no. 2(10) (styczeń 22, 2016): 66–89. Udostępniono grudzień 5, 2023. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4395.