Jabłecka, Julita. „Wybrane Problemy mobilności pracowników Naukowych - mobilność międzynarodowa I międzysektorowa, Kariery Oraz Rekrutacja Kadry Naukowej”. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, no. 1(11) (styczeń 22, 2016): 31-48. Udostępniono wrzesień 27, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4402.