Mallea, John R. „Nadzorowanie Oraz Ocenianie kolegiów I uniwersytetów W Kanadzie”. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, no. 1(5) (styczeń 31, 2016): 203-210. Udostępniono wrzesień 25, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4488.