Wincławska, Berenika M. „Alma Mater Carolina Pragensis: Profesorowie O Idei Uniwersytetu”. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, no. 2(8) (styczeń 31, 2016): 55-60. Udostępniono październik 1, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4495.