Szadkowski, Krystian. „Poza Uniwersytet-fabrykę. Warunki Funkcjonowania «transnarodowego Stowarzyszenia kapitałów» W Szkolnictwie wyższym”. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, no. 1(45) (grudzień 1, 2015): 235-267. Udostępniono wrzesień 25, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4545.