El-Khawas, Elaine. „Badania Nad Szkolnictwem wyższym, Polityka I Praktyka - Wzorce Dobrego I złego Porozumiewania Się”. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, no. 1(13) (luty 3, 2016): 28-37. Udostępniono październik 7, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4567.