Kozłowski, Jan. „Slavo Radosevic O Przemianach Nauki I Techniki W Krajach Europy Środkowo-Wschodniej”. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, no. 1(13) (luty 3, 2016): 82-88. Udostępniono wrzesień 24, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4571.