Minkiewicz, Barbara. „Studia Podyplomowe - wybór Czy konieczność?”. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, no. 2(14) (luty 3, 2016): 88-102. Udostępniono wrzesień 27, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4578.