Witkowski, Marek. „Wyższe Szkolnictwo Zawodowe - Nie Uniwersytecka Droga Rozwoju wyższej Edukacji”. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, no. 2(16) (luty 7, 2016): 136-144. Udostępniono październik 1, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4624.