Jabłecka, Julita. „Europejskie Szkolnictwo wyższe - wspólna Deklaracja Europejskich ministrów Edukacji, Podpisana W Bolonii 19 Czerwca 1999 Roku”. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, no. 2(16) (luty 7, 2016): 161-163. Udostępniono wrzesień 25, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4627.