Goćkowski, Janusz. „Kariera Naukowa a Styl Pracy Naukowej”. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, no. 1(17) (luty 8, 2016): 7-22. Udostępniono wrzesień 24, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4645.