Pawłowski, Krzysztof. „Przyszłość Szkolnictwa wyższego W Polsce”. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, no. 2(18) (1): 82-90. Udostępniono wrzesień 24, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4662.