Dominiak, Piotr, i Krzysztof Leja. „Modele jakości usług a zarządzanie Szkotą wyższą”. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, no. 2(18) (luty 9, 2016): 91-102. Udostępniono październik 7, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4663.