Neave, Guy. „Perspektywa Interesariuszy W ujęciu Historycznym”. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, no. 1(21) (luty 9, 2016): 19-39. Udostępniono wrzesień 25, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4698.