Kobylarek, Aleksander. „Studia Uniwersyteckie Wobec Wymagań Rynku Pracy transformującego Się społeczeństwa”. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, no. 1(21) (luty 9, 2016): 40-62. Udostępniono październik 7, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4699.